Ada Berapa Rakaat Sholat Dzuhur

Definisi Sholat Dzuhur

Sholat dzuhur merupakan salah satu sholat wajib yang dilaksanakan umat Islam pada siang hari. Sholat ini memiliki keutamaan yang besar dan sangat dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah.

Waktu Pelaksanaan Sholat Dzuhur

Waktu pelaksanaan sholat dzuhur dimulai ketika matahari condong ke barat, yaitu setelah tergelincirnya matahari dari titik tertingginya di langit. Waktu ini disebut juga dengan waktu zawal. Batas akhir waktu dzuhur adalah ketika matahari mulai terbenam, yaitu ketika bayangan benda menjadi lebih panjang dari benda itu sendiri.

Jumlah Rakaat Sholat Dzuhur

ada berapa rakaat sholat dzuhur terbaru

Sholat dzuhur merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh umat Muslim pada waktu tengah hari. Sholat ini memiliki tata cara pelaksanaan tertentu, termasuk jumlah rakaat yang harus dilakukan.

Jumlah rakaat sholat dzuhur adalah 4 rakaat. Rincian tata cara pelaksanaan sholat dzuhur adalah sebagai berikut:

Rakaat Pertama

 • Niat dalam hati.
 • Takbiratul ihram (Allahu Akbar).
 • Membaca doa iftitah.
 • Membaca Surat Al-Fatihah.
 • Membaca surat pendek.
 • Rukuk.
 • I’tidal.
 • Sujud dua kali.
 • Duduk di antara dua sujud.
 • Tasyahud awal.
 • Salam pertama.

Rakaat Kedua

 • Bangkit berdiri.
 • Membaca Surat Al-Fatihah.
 • Membaca surat pendek.
 • Rukuk.
 • I’tidal.
 • Sujud dua kali.
 • Duduk di antara dua sujud.
 • Tasyahud akhir.
 • Salam kedua.

Rakaat Ketiga dan Keempat

Rakaat ketiga dan keempat dilakukan dengan cara yang sama seperti rakaat pertama dan kedua, namun tanpa tasyahud awal dan salam pertama.

Niat Sholat Dzuhur

Niat merupakan elemen krusial dalam sholat, menentukan keabsahan dan penerimaan ibadah. Dalam sholat Dzuhur, niat dibacakan secara khusyuk sebelum memulai sholat.

Susun Niat Sholat Dzuhur

 • Ushalli fardha dhuhri arba’a raka’atin mustaqbilal qiblati adaa’an lillahi ta’ala. (Saya berniat sholat fardhu Dzuhur empat rakaat menghadap kiblat karena Allah SWT.)

Pentingnya Niat dalam Sholat

Niat menjadi penentu sah atau tidaknya sholat karena beberapa alasan:

 • Menentukan jenis ibadah: Niat membedakan antara berbagai jenis sholat, seperti Dzuhur, Ashar, atau Maghrib.
 • Membedakan antara sunnah dan fardhu: Niat juga membedakan antara sholat sunnah dan fardhu, yang berimplikasi pada pahala dan kewajiban.
 • Mengatur arah dan tujuan sholat: Niat mengarahkan hati dan pikiran ke arah yang benar, memastikan bahwa sholat dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Tata Cara Sholat Dzuhur

ada berapa rakaat sholat dzuhur

Sholat Dzuhur merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan pada waktu siang hari. Sholat ini terdiri dari empat rakaat yang dilaksanakan dengan urutan tertentu. Berikut adalah tata cara sholat Dzuhur yang benar:

Rukun Sholat Dzuhur

Rukun sholat Dzuhur terdiri dari:
– Niat
– Takbiratul Ihram
– Membaca Al-Fatihah
– Ruku’
– I’tidal
– Sujud
– Duduk di antara dua sujud
– Sujud kedua
– Duduk tasyahud akhir
– Salam

Tata Cara Sholat Dzuhur

Berikut adalah tabel tata cara sholat Dzuhur:

No. Nama Gerakan Bacaan Gambar/Ilustrasi
1. Niat Niat dalam hati untuk melaksanakan sholat Dzuhur.
2. Takbiratul Ihram Allahu Akbar.
3. Membaca Al-Fatihah Al-Fatihah.
4. Ruku’ Allahu Akbar, kemudian ruku’ dengan membungkukkan badan dan meletakkan kedua tangan di atas lutut.
5. I’tidal Sami’allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd.
6. Sujud Allahu Akbar, kemudian sujud dengan meletakkan dahi, hidung, kedua tangan, lutut, dan ujung kaki di lantai.
7. Duduk di antara dua sujud Duduk dengan tenang dan membaca istighfar.
8. Sujud kedua Allahu Akbar, kemudian sujud seperti sujud pertama.
9. Duduk tasyahud akhir Duduk dengan tenang dan membaca tasyahud akhir.
10. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

“Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula sholat) Shubuh. Sesungguhnya sholat Shubuh itu disaksikan (oleh para malaikat).” (QS. Al-Isra’: 78)

Hikmah Sholat Dzuhur

ada berapa rakaat sholat dzuhur terbaru

Sholat Dzuhur, sebagai ibadah wajib umat Islam, tidak hanya memiliki makna ritual tetapi juga menyimpan hikmah mendalam. Hikmah tersebut mencakup manfaat spiritual dan sosial yang signifikan bagi individu dan masyarakat.

Secara spiritual, sholat Dzuhur merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan khusyuk menjalankan ibadah ini, seorang muslim dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan Tuhannya, memperoleh ketenangan hati, dan memperkuat keimanannya.

Manfaat Sosial Sholat Dzuhur

 • Mempererat Ikatan Sosial: Sholat Dzuhur yang dilakukan berjamaah di masjid menjadi wadah bagi umat Islam untuk berkumpul, saling mengenal, dan mempererat ikatan sosial.
 • Mempromosikan Kesetaraan: Sholat Dzuhur meniadakan perbedaan status sosial dan ekonomi, karena semua orang berdiri berdampingan dalam ibadah.
 • Mendidik Disiplin: Waktu pelaksanaan sholat Dzuhur yang tetap melatih umat Islam untuk disiplin dan menghargai waktu.
 • Memupuk Persatuan: Sholat Dzuhur yang dilakukan bersama-sama menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas di antara umat Islam.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *